Bokanmeldelse i Norsk sosiologisk tidsskrift

Gisle Andersens bok Parlamentets natur: Utviklingen av norsk miljø- og petroleumspolitikk (1945–2013) er anmeldt av Vegard Pedersen i siste nummer av Norsk sosiologisk tidsskrift.

Debatter om klimaendringer blir stadig mer tilspissede, og i disse dager ser man også et tydelig engasjement fra barn og ungdom i form av skolestreiker. Såkalte klimaskeptikere blir stadig mer marginaliserte, og klimasaken ser ut til å bli tatt på alvor også i petroleumssektoren. Man skulle derfor kanskje anta at det norske olje- og gasseventyret var i ferd med å bevege seg mot slutten. Per dags dato er imidlertid videre utbygging (via konsekvensutredninger) et åpent spørsmål både blant politiske partier på Stortinget og i regjeringen. For bedre å forstå vår egen tid og den manglende evnen til å handle, kan det derfor være nødvendig med et dypdykk tilbake i tid for å sette seg inn i hvordan samfunnsinstitusjoner møter og forsøker å løse miljøproblemer. Gisle Andersens Parlamentets natur: Utviklingen av norsk miljø- og petroleumspolitikk (1945–2013) er en omfattende historiesosiologisk gjennomgang av norsk petroleumspolitikk, det politiske feltet som har preget norsk økonomi i etterkrigstiden mer enn noe annet felt. Forfatteren beskriver tydelig hvordan en sentral samfunnsinstitusjon – Stortinget – møter, forstår og forsøker å løse miljøproblemer.