Prosjektpresentasjon ved SAMKULs programseminar

28. november deltok prosjektmedlemmene Anje Müller Gjesdal og Gisle Andersen ved SAMKUL-programmets årlige seminar. SAMKUL-programmet er finansiert av Norges forskningsråd, og har “som mål å bidra til ny kunnskap om de kulturelle dimensjonene ved aktuelle samfunnsutfordringer, gjennom fortolkning, forståelse og forklaring av de kulturelle forutsetningene for dagens samfunnsformasjon og samfunnsutviklingen generelt”.

Programseminaret er et årlig treffpunkt for programmets ledelse og prosjekter som er finansiert av SAMKUL, og i år var det fokus på prosjektene som hadde fått midler via den tematiske utlysningen “Menneske og natur”, deriblant Changing Nature.

Prosjektleder Anje Müller Gjesdal presenterer Changing Nature ved SAMKULs programseminar.

Prosjektpresentasjon_SAMKUL_Gjesdal